Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem i certyfikowanym terapeutą dzieci z autyzmem. Od 23 lat zajmuję się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz terapią mowy dzieci z opóźnionym lub zaburzonym jej rozwojem. W swojej pracy kieruję się zasadą, że każde dziecko jest indywidualnością, a na rozwój dziecka należy patrzeć całościowo,  dlatego nieustannie szkolę się, a metody i sposoby pracy staram się dobierać indywidualnie do każdego dziecka. Jestem również autorką pomocy logopedycznych mowaislowa.com.

Doświadczenie zawodowe:

 • Terapeuta i logopeda, Przedszkolny Oddział Specjalny dla dzieci z autyzmem, Szkoła Podstawowa Nr 5, Kołobrzeg;
 • Terapeuta i logopeda, Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami, Szkoła Podstawowa Nr 5, Kołobrzeg;
 • Logopeda, Zespół Szkół Społecznych im Z. Herberta, Kołobrzeg;
 • Logopeda, Przedszkole Miejskie Nr 1, Kołobrzeg;
 • Logopeda, Przedszkole Miejskie Nr 6, w Kołobrzeg;
 • Trening zachowań społecznych, Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem:
 • prowadzenie terapii logopedycznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, program Za Życiem, Kołobrzeg.


Kwalifikacje:

 • Studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Pedagogika nauczanie początkowe;
 • Studia podyplomowe w Instytucie Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek Logopedia
 • Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Neurologopedia, 
 • Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych, Edukacja i terapia osób z autyzmem;
 • Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika;
 • 3-stopniowy kurs dotyczący terapii behawioralnej dzieci z zaburzeniem autystycznym;
 • Certyfikat Nauczyciela - Terapeuty Dziecka z Autyzmem
 • Certyfikat trenera umiejętności społecznych


Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • szkolenia superwizyjne dotyczące pracy metodą terapii behawioralnej z dziećmi z autyzmem;
 • praktyczne staże szkoleniowe - terapia autyzmu -w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku;
 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym;
 • Budowanie podstaw komunikacyjnych u dziecka autystycznego;
 • Metoda Krakowska. Terapia neurobiologiczna;
 • Metoda Krakowska. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, z afazją, autystycznych);
 • Metoda Krakowska. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych;
 • Metoda Krakowska. Symultaniczna i sekwencyjna nauka czytania;
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
 • Praca nad kompetencją językową - budowanie zdań prostych i rozwiniętych"
 • Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo;
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym;
 • Szkolenie Makaton I stopień
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) a trudności w procesie komunikacji i uczenia się;
 • Integracja sensoryczna. Usprawnianie zmysłów dziecka z wadami wymowy.
 • Funkcjonalna terapia ręki - doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki na zajęciach z dziećmi 5,6 i 7 letnimi;
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera;
 • Terapia seplenienia międzyzębowego;
 • Terapia seplenienia bocznego;
 • Efektywne metody terapii rotacyzmu;
 • Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii;
 • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej;
 • Warsztaty „Metoda Opcji – terapia autyzmu czy sposób na życie”;
 • Nauczanie incydentalne i sytuacyjne w terapii dzieci z autyzmem;
 • Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I stopnia;
 • Warsztaty „Jak skutecznie porozumiewać się z rodzicami, aby proces wychowawczy był bardziej efektywny”;
 • Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo Moralesa u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym;
 • Międzynarodowe Sympozja Naukowe dotyczące autyzmu organizowane przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej;
 • Terapia małego dziecka z ASD;
 • Rozwijanie komunikacji u dzieci z ASD w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • Terapia dzięcięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia;
 • AAC jak wsparcie mówienia;
 • Skojarzenia do mówienia'
 • Zadaje pytanie, komentuje, odpowiada. Terapia funkcji komunikacyjnych u dzieci z ASD;
 • Autyzm i choroby współistniejące;
 • Modelowy system wspierania rozwoju dziecka z autyzmem;
 • Funkcja połykania w kontekscie terapii logopedycznej;
 • Werbogesty - od gestu do słowa i będzie rozmowa;
 • Praksja oralna, kinestezja artykulacyjna - postępowanie terapeutyczne;
 • Diagnoza logopedyczna w zespole Aspergera.
 • Innowacyjne metody elektrystymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii - podejście praktyczne.
 • Mowa czy rozmowa - aktywności kształtujące komunikację werbalną.
 • Trening umiejętnośći społecznych
 • Dziecko z ASD a dziecko neurotypowe.
 • Zespół Aspergera - strategie pomocy terapeutycznej.
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji motorycznej.
 • Logorytmy.
 • Grupy spółgłoskowe
 • Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym.
 • Mowa bezdźwięczna - diagnoza i terapia.
 • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna.
 • Miogłoski czyli mięśniowe potrzeby głosek.

Prowadzenie szkoleń, warsztatów, publikacje:

 • Prowadzenie warsztatów na III Międzynarodowym Sympozjum Naukowym organizowanym przez IWRD i Uniwersytet Gdański "Analiza rozwoju umiejętności ucznia z autyzmem w zakresie poszczególnych sfer - studium przypadku";
 • "Diagnoza i i wybór skutecznej strategii rozwijania mowy i komunikacji - analiza przypadku dziecka z ASD" - Forum logopedy, Terapia Specjalna
 • Cykl artykułów na temat autyzmu w Głosie Koszalińskim, Gazecie Kołobrzeskiej i Gazecie Wrocławskiej.